insanmandiri@gmail.com
(021)2285 3157

Endorsement Tokoh


placehold.it/350x250

Prof. Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS

Guru Besar Ilmu kelautan dan Perikanan IPB

Selamat kepada Sekolah Insan Mandiri Cibubur, semoga menjadi sekolah yang melahirkan generasi pemimpin. Selamat juga kepada orang tua murid yang menitipkan pendidikan anaknya di institusi ini. Semoga mampu bekerja sama dalam proses melahirkan generasi yang memperbaiki Indonesia.placehold.it/350x250

Ust Herry Nurdi

President of Teacher Working Grup

Sekolah harus menjadi tempat berkumpul guru yang berilmu tinggi, berakhlak mulia, dan berniat ikhlas. Murid yang cerdas, penuh semangat dan antusias. Wali murid yang percaya dan mampu bekerja sama. Itu yang ingin dibangun institusi pendidikan Sekolah Insan Mandiri Cibubur.